“anne bak, anne bak!” yerine toplumsal medya Husus hakkında ayrıntılı ve şimdiki bilgiler için bu makaleyi okuyun

“Anne bak, anne bak!” yerine toplumsal medya

“Günümüzde bireyler artık emniyetli bilgi, ferdî yaratıcılık ve bedel kaynaklarının bir yana itildiği bir ağ toplumunda hayatlarını sürdürmektedirler. “
Taatila, 2006

Bütün yıl boyunca tahminen masa başında, tahminen ayakta; sevdiğiniz yahut sevmediğiniz bir işte; klimalı ya da klimasız bir yerde çalışıp da yaz gelince tatile çıkmak gibisi var mı? Heyecanla bavulu toplayarak daha önce itinaya bezene seçtiğiniz bir yere yerleşip, havluyu şezlonga yaymanın keyfine ne demeli pekala? Şezlonga kuruluyorsunuz, deniz yahut havuz ayaklarınızın altında, hiçbir şey yapma yükümlülüğünüz yok. Tahminen kitabınızın, tahminen gazetenizin birinci sayfanızı çevirdiğiniz anda uzaklardan bir çığlık… “anneeeeeeeğğğğğğğ, annnnneeeeeeee, annneeeeeee bak! Anne, anne, anne bak!”.

Çocuk yapmakta olduğu hareketi annesine göstermek gayreti ile avazı çıktığı kadar bağırır. Çocuğun tüm sıkıntısı o sırada yaptığı her ne ise takdir görmektir. İster terliğini havuzda yüzdürüyor olsun, ister denizde amuda kalksın hiç kıymetli değil. Çocuk bir şey yapar ve bunun görünür olması için elinden gelen bütün çabayı sarf eder. Tanıdık mı?

Çocukların “anne bak!” çığlığı, toplumsal medya aracılığı ile paylaşılan yazılarda, fotoğraflarda olanla birebir değil mi? Bireyler bir şey yapıyor ve bunu görünür kılmak istiyorlar. Yoksa Tibet’e gitmenin ne manası var?

Bireylerin hayallerinde kurdukları kültürel ve toplumsal etraflarını kendilerinin yaratabilmeleri sanal ortamın cazipliğini artırmaktadır. Sanal cihan, gerçek ömürde gerçekleştirilebilmesi için hem maddi hem de manevi efor harcanması gereken pek çok aktivitenin yaşanabildiği bir ortamdır. Toplumsal medya şahısların kendilerini anlatmaları için çok büyük imkanlar sunmaktadır. Örneğin Facebook, popülerliği ve sunduğu görece hürlüğü sayesinde narsistik kişilik özelliklerinin sergilenmesinde son derece elverişli bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bireyler ve çocuklar, televizyon ve kitle irtibat araçlarının karşısındaki pasif pozisyonlarını internet ile etkin bir pozisyona çevirme imkânına sahip olmuşlardır. Televizyon ve radyo kitle irtibat araçları ile tek istikametli bir bağlantı içerisindedirler zira kitle bağlantı aracından gelen irtibata karşılık olarak yanıt verememektedirler. İnternet çift taraflı irtibatı imkanlı kılarak irtibata tıpkı anda yanıt verebilmeyi yani çevrimiçi bağlantıya geçebilmeyi sağlamaktadır. İnternet toplumsal medya kullanıcılarına, istediklerini lisana getirebilme, tartışabilme, bilgi edinebilme imkanı vererek bağlantısı çift taraflı olarak kullandırmaktadır.

İnternetin günümüzde süratle gündelik yaşama hükümran olması internetin kullanımını vazgeçilemez hale getirmiştir. Toplumsal medya, toplumsal ağdaki pek çok şahısla bağlantı kurmayı ve bu bireylerle sanal ortamda toplumsallaşmayı sağlaması çok sayıda kişiyi bilgisayar ekranına bağlamaktadır.

Toplumsal medya kullanıcıları vaktin süratle ve eğlenceli olarak akıp gittiği, beşerler ortasındaki toplumsal aranın azaldığı ve toplumsal temasın arttığı bir yer olarak görmektedirler. Bu durum bağlantının yüzyüze vücut lisanı ve temas aracılığıyla ve de birebir canlı olarak görme yetisiyle gerçekleştirilmesi ihtiyacını azaltmaktadır. Temassal bağlantının azalması ise bağlantıda gerçeklik olgusunun istikamet değiştirmesi meselesine yol açmaktadır.

Yapılan birtakım ruhsal içerikli araştırmalar çerçevesinde toplumsal medya kullanıcılarının mesken içinde aile bireyleri ile bağlantılarında gerilemeye, toplumsal etraflarının daralmasına, depresyon ve yalnızlık hislerinin derinleşmesine neden olduğu tespit edilmiştir. Günümüz toplumları her gün biraz daha kişiselleşmekte, değişmekte ve sanal dünyaya bağlı olmaktadır. Buradan yola çıkarak, bir ruh sıhhati göstergesi olarak, düşük özgüven ve yüksek bağlantı korkusuna sahip bireylerin irtibat ve toplumsallaşma muhtaçlıklarını daha çok bilgi / bağlantı teknolojileri ve internet üzerinden karşılaması muhtemel görünmektedir.

Young ve Rodgers’in yaptığı çalışma dikkat caziptir. Araştırmacılar, iştirakçilerin %83’ünün orta seviyede depresyon yaşadığını ve internet bağımlılığı kriterlerini karşıladığını bulmuşlardır. Depresyonla bağlı olarak; düşük özgüven, zayıf motivasyon, reddedilme korkusu ve onaylanma muhtaçlığı internet kullanımının artışına katkıda bulunmaktadır.

Bilhassa çocuklar için son derece tehlikeli olan toplumsal medya kullanım alışkanlığının bir tehdit ya da fırsata dönüşmesi onların davranışlarının biçimlenmesinde kelam sahibi olan yetişkinlerin farkındalık ve hareketleri ile netleşebilir.

Toplumsal medya kullanımının bilişsel tesirleri konusunda farklı araştırma sonuçları bulunmaktadır fakat bu araştırmaların ortak paydası dikkate alındığında, toplumsal medyanın (internetin) bilişsel gelişime katkıda bulunup bulunmadığının kullanım biçimine bağlı olduğu görülecektir. İnternette oyun oynama, bağlantı kurma ve çevrimiçi ortamlarda gezinme üzere etkinlikler çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunabilmekte, hakikat etkinliklerle vakit geçirildiğinde sorun çözme üzere üst seviye vazifelerin bile çarçabuk yerine getirilebilmesi kelam konusu olabilmektedir.

Şimdi gelişim basamağındaki çocuk ve ergenlerin ömürlerinde kıymetli bir mühlet işgal etmesi nedeniyle toplumsal medya kullanımının ruh sıhhatini, aile bağlantılarını ya da akranlara ahenk sağlamayı olumsuz tarafta etkileyebileceği ile ilgili araştırmalar da mevcuttur. Ayrıyeten daima olarak öz çekimin (selfie) narsistik bir davranış olduğu ve “anne bak!” üzere dikkat çekmek hedefli bir çığlık olduğuna yönelik araştırmalar da yapılmıştır.

Load More By doktorasorusor
Load More In Sağlık
Comments are closed.

Check Also

Antalya’da 73 sistemsiz göçmen yakalandı

Antalya'da 73 sistemsiz göçmen yakalandı. Göçmenler süreçlerinin akabinde Antalya Vilayet …